Open Access

Home / Campaigns / Open Access

Download our Open Access Report

We believe that academic and scientific information that is paid for by taxpayers should be free for everyone to access, use, and benefit from. That means that research outputs such as datasets, reports, studies, articles and so on should be digital, online, free of charge, and free from most copyright and licensing restrictions. If the public paid for it, the public should have access.

Āheinga Tūwhera mō Aotearoa

Koinei te wā i ora ai te mātauranga mō te oranga o te āo. Ko ngā mahi kua oti i ō tātou Whare Wānanga, Whare Takiura Karauna Rangahau, me ētahi atu Whare Takiura e utua ana e ngā whare tumatawhānui mā ngā pūtea tāke. Atu i ngā kairīpoata kaituhi rānei, ko ēnei kaiwhakaaro, kairangahau, kaituhi he tūranga utu ā rātou. Me whai hua te katoa i ā rātou mahi.

Te Mana ki te pānui

Ko ngā ranghau a ngā kaiutu tāke e tika ana kia whai wāhi ki te katoa ki te pānui. Kua utua kētia ēnei e ngā kaiutu tāke hei hua mō te katoa. Me kaua e noho ki muri i ngā pātū ā-utu ka hokona atu ai ki a tātou mō te mahi moni te take.

Te Mana ki te tohatoha

Ka whai mana te mātauranga mehemea ka tohaina. Ka whai hua ai ngā ākonga, kaiako, te tumatawhānui i te aheinga o ngā mātauranga pūtaiao, hauora, hāpori, tangata. Ko te aheinga o te tuku i taua mātauranga mā te ipurangi me te tārua he motuhake mō te pūnaha oranga hauora. Ko ēnei pātū he whakaora i te hunga whai rawa me te puawaitanga o ngā rūpahu.

Te mana ki te tōai

Ko ngā mahi katoa he mea hanga i tēnā kua hangaia kētia. Ko te mana o te auahatanga me te whanaketanga ki ngā mahi o mua he wāhanga motuhaka e whai hua ai tātou i ēnei mātauranga hōu. Ko te uru ki ēnei mahi me whakapā atu tātou kaua hei kaipānui, hei kiritaki mōhiohio rānei, engari hei kaihanga ki a tātou ake. Ko ngā pātū ā-utu e tāmoe ana i tēnei tukanga me te aupēhi i te auahatanga.

E tutuki ai tēnei anei ngā hiahia

Raihana Tūwhera

Ko ngā raihana manatārua e tuku ana i te whakaaetanga ki te whakamahi, te tohatoha, te tōai i tētahi mahi. Me mātua whakamārama ēnei raihana, te whakamahinga, te whakaatetanga hoki ki ngā tūāpapa katoa e whakamahi ana e tātou, pēnei i te mātauranga, ngā kaikimi me ngā kaihanga. I tēnei wā ko ngā raihana a Creative Commons ngā mea pai. Ko nga tūāpapa tūwhera pēnei i a Wikimedia me whai raihana CCO, raihana CC-BY rānei, ā, e tika ana kia whakamahia e ngā whakaputanga rangahau utu tumatawhānui.

Hanganga Tūwhera

Ko te tohatoha i te mātauranga ki te katoa me te kore utu ki ngā kaipānui me ngā kaihanga, me horipū ngā rauemi ki ngā hinonga e whakaae ana ki te whakaputa, te tohatoha, te kohikohi, te whakarārangi, te rārangi whakaatu, me te pūranga whakaputanga rangahau. Ko te hanganga me whakarite e te ahunga tūwhera, he mea ārahi, he mea whakaruruhau, e te tautaiao, e whai hua ai i te pūtea tautoko i te Kawanatanga o Aotearoa, ngā wānanga, me ngā whare rangahau.

Raraunga Tūwhera

Ko ngā raraunga, te uhingaro, me etahi atu hua me tohatoha ki te katoa ahakoa te aha, nō te tae atu ki ngā huatau, ki ngā mōtika, me ngā hiahia o te hunga nō rātou ngā raraunga i whakaemi. Me kite ēnei hua rangahau ki te taha o ngā whakaputanga rangahau e motuhake ai ki te katoa ki te whakamahi, te aromātai, te tōai i ētahi atu kairangahau, mātanga, te tuamatawhānui hoki.

Te Pūnaha Whai Mana

Ka ine mātou i tēnā e whai mana ana, ā, e whai mana ana tēnā ka inea e mātou. E kore e taea e te pūnaha te whakaheke i ngā tāpaetanga ki te mātauranga a te tangata. Ko ngā arotake o ngā karahipi he take uaua, he nui ngā mata. Kia kaua e noho noaiho ki ngā bibliometrics, ki ngā altimetrics pae pāpori, ētahi atu pūnaha rānei. Engari, me noho tahi ngā pūnaha ki ngā aromatawai tikanga kounga.

Add your signature to the declaration